Historia zmian strony "ZAPYTANIE OFERTOWE – DOTYCZY ZADANIA PN.: "WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: MODZELE GÓRKI, PRUSZKI WIELKIE, SZLASY ŁOPIENITE"."

  1. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE – DOTYCZY ZADANIA PN.: "WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: MODZELE GÓRKI, PRUSZKI WIELKIE, SZLASY ŁOPIENITE".

    Obowiązywała od 2018-10-02 12:45:14 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 - oświadczenie 2.doc".