Historia zmian strony "LATA 2018-2023"

 1. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-07-14 11:51:12 do teraz

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-07-14 11:35:40 do 2020-07-14 11:51:12

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-05-29 11:10:39 do 2020-07-14 11:35:40

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 4. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-05-06 09:22:12 do 2020-05-29 11:10:39

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 5. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-05-05 12:57:44 do 2020-05-06 09:22:12

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 6. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-05-05 11:12:08 do 2020-05-05 12:57:44

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 7. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-01-20 10:14:40 do 2020-05-05 11:12:08

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 8. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-01-17 14:42:46 do 2020-01-20 10:14:40

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 9. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2020-01-17 14:35:38 do 2020-01-17 14:42:46

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 10. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-12-09 07:58:30 do 2020-01-17 14:35:38

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 11. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-11-05 13:54:05 do 2019-12-09 07:58:30

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 12. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-09-23 14:37:57 do 2019-11-05 13:54:05

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 13. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-09-18 13:18:33 do 2019-09-23 14:37:57

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 14. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-09-18 13:08:59 do 2019-09-18 13:18:33

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 15. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-08-13 11:44:39 do 2019-09-18 13:08:59

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 16. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-08-13 11:03:28 do 2019-08-13 11:44:39

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 17. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-08-13 10:38:59 do 2019-08-13 11:03:28

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 18. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-07-04 08:17:51 do 2019-08-13 10:38:59

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 19. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-07-02 14:58:21 do 2019-07-04 08:17:51

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 20. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-07-02 14:54:44 do 2019-07-02 14:58:21

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 21. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-06-07 12:19:34 do 2019-07-02 14:54:44

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 22. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-06-07 10:35:44 do 2019-06-07 12:19:34

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 23. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-06-07 10:34:47 do 2019-06-07 10:35:44

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 24. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-04-11 10:04:53 do 2019-06-07 10:34:47

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 25. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-04-04 10:19:54 do 2019-04-11 10:04:53

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 26. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-04-03 11:00:53 do 2019-04-04 10:19:54

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 27. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-03-26 11:51:03 do 2019-04-03 11:00:53

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 28. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2019-03-26 11:41:29 do 2019-03-26 11:51:03

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 29. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2018-12-21 18:27:45 do 2019-03-26 11:41:29

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 30. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2018-12-21 18:17:04 do 2018-12-21 18:27:45

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 31. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2018-12-21 18:10:03 do 2018-12-21 18:17:04

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 32. Tytuł: LATA 2018-2023

  Obowiązywała od 2018-12-10 18:09:39 do 2018-12-21 18:10:03

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony