Historia zmian strony "ZAPYTANIE OFERTOWE - "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO""

 1. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-06-06 15:00:12 do teraz

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "unieważnienie postępowania.pdf".

 2. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-05-29 08:57:12 do 2019-06-06 15:00:12

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "odpowiedź na pytania 2.pdf".

 3. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-05-24 13:09:13 do 2019-05-29 08:57:12

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "odpowiedzi na pytania.pdf".

 4. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-05-22 09:02:33 do 2019-05-24 13:09:13

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 5. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE

  Obowiązywała od 2019-05-22 08:05:19 do 2019-05-22 09:02:33

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 6. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-05-22 07:59:08 do 2019-05-22 08:05:19

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "zal.-3-oswiadczenie.doc". Dodanie pliku "zal.-1-formularz-ofertowy.doc". Dodanie pliku "zal.-2-formularz-techniczny.doc". Dodanie pliku "zal.-6-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc". Dodanie pliku "zal.-4-wykaz-wykonanych-dostaw.doc". Dodanie pliku "zal.-5-Klauzula informacyjna RODO.doc". Dodanie pliku "zal.-7-wzor-umowy.doc".