Historia zmian strony "Sprawozdanie finansowe za 2019 rok"

 1. Tytuł: Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  Obowiązywała od 2020-05-11 14:34:50 do teraz

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Rzs-Urząd Gminy Rutki.pdf". Dodanie pliku "Bilans-Urząd Gminy Rutki.pdf". Dodanie pliku "Zzf-Urząd Gminy Rutki.pdf". Dodanie pliku "Inf-Urząd Gminy Rutki.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Bilans-Urząd Gminy Rutki.pdf" na "Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf". Zmiana nazwy pliku z "Rzs-Urząd Gminy Rutki.pdf" na "Rzs-Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zzf-Urząd Gminy Rutki.pdf" na "Zzf-Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Inf-Urząd Gminy Rutki.pdf" na "Informacja dodatkowa.pdf".

 2. Tytuł: Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  Obowiązywała od 2020-05-11 14:29:19 do 2020-05-11 14:34:50

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Bilans-Urząd Gminy Rutki.pdf". Dodanie pliku "Zzf-Urząd Gminy Rutki.pdf". Dodanie pliku "Rzs-Urząd Gminy Rutki.pdf". Dodanie pliku "Inf-Urząd Gminy Rutki.pdf". Usunięcie załącznika "Rzs-Urząd Gminy Rutki.pdf ". Usunięcie załącznika "Inf-Urząd Gminy Rutki.pdf ". Usunięcie załącznika "Zzf-Urząd Gminy Rutki.pdf ". Usunięcie załącznika "Bilans-Urząd Gminy Rutki.pdf ".

 3. Tytuł: Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  Obowiązywała od 2020-05-11 14:22:06 do 2020-05-11 14:29:19

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 4. Tytuł: Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  Obowiązywała od 2020-05-11 14:15:56 do 2020-05-11 14:22:06

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.