INFORMACJA WÓJTA GMINY RUTKI O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Rutki-Kossaki, 16 maja 2019 r.INFORMACJA WÓJTA GMINY RUTKI

O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGONa podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Wójt Gminy Rutki, jako zarządca drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 106169B przebiegającej przez miejscowości Szlasy-Mieszki oraz Świątki-Wiercice.

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału telekomunikacyjnego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach.


Zgłoszenia na piśmie należy kierować na adres:

Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.


Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Rutki http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej https://uke.gov.pl .

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Modzelewski

Data wytworzenia: 2019-05-17

Wprowadzający: Daniel Modzelewski

Modyfikujący: Daniel Modzelewski

Data modyfikacji: 2019-05-17

Opublikował: Daniel Modzelewski

Data publikacji: 2019-05-17

Rejestr zmian