Obwieszczenia/Zawiadomienia

 

Nazwa postępowania

Zawiadomienie/obwieszczenie

Data

Plik PDF do pobrania

Budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Modzele-Górki

Wójt Gminy  Rutki zawiadamia że została wydana decyzja  RŚD.6220.1.6.2019

15.11.2019

Plik PDF

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982B Rutki-Kossaki – Kalinówka-Bystry – Kossaki-Falki o całkowitej długości  4345,77m

Wójt Gminy Rutki zawiadamia że 17.09.2019 r. została wydana decyzja  RŚD.6220.1.5.2019

17.09.2019

Plik PDF

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1982B

Zawiadomienie dot. wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przysługującemu prawu do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

24.07.2019

Plik PDF

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1982B

Postanowienie dot. oceny oddziaływania na środowisko

04.07.2019

Plik PDF

„Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1982”.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

20.05.2019

Plik PDF

RŚD.6220.1.3.2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

17.05.2019

Plik PDF

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża –Mężenin”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

6.02.2018

Plik PDF

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża-Mężenin"

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża-Mężenin"

21.11.2017

Plik PDF

Konsultacje społeczne – program opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2017

22.02.2017

Plik PDF

 

Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2016

5.02.2016

Plik PDF

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2015

5.02.2015

Plik PDF

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2014

17.02.2014

Plik PDF

 

Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2016

6.02.2013

Plik PDF

Przebudowa dróg gminnych Mężenin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

9.12.2016

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby wydania decyzji

10.08.2016

Plik PDF

 

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej

10.08.2016

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie

13.07.2016

Plik PDF

Budowa poletek hydrobotanicznych w oczyszczalni Mężenin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji ustalającej lokalizację

29.11.2016

Plik PDF

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

16.11.2016

Plik PDF

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Mężenin

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

29.11.2016

Plik PDF

 

Obwieszczenie wójta o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

22.09.2016

Plik PDF

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007b

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

29.06.2016

Plik PDF

 

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej

2.06.2016

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

2.06.2016

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie

20.04.2016

Plik PDF

Wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową na części działki Rutki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

12.05.2016

Plik PDF

Wydobywanie kruszywa naturalnego Stare Zalesie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

6.05.2016

Plik PDF

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

5.11.2012

Plik PDF

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

8.10.2012

Plik PDF

Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok

Kwiecień 2016

Plik PDF

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Kwiecień 2015

Plik PDF

Rozbudowa obory Ożary Wielkie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

04.02.2016

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko

09.11.2015

Plik PDF

Eksploatacja kruszywa naturalnego Mężenin

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

24.11.2015

Plik PDF

Eksploatacja kopaliny Tartak Nowy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

13.11.2015

Plik PDF

Rozbudowa mroźni Grądy Woniecko

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

21.10.2015

Plik PDF

Rozbudowa obory Kossaki Falki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

22.09.2015

Plik PDF

Eksploatacja kruszywa naturalnego Tartak Nowy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

16.04.2015

Plik PDF

Eksploatacja kruszywa naturalnego Duchny Wieluny

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

19.03.2015

Plik PDF

Wydobywanie kopaliny Duchny Wieluny

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu dla przedsięwzięcia

23.01.2015

Plik PDF

Eksploatacja piasków Tartak Nowy

Zawiadomienie o odmownej decyzji środowiskowej

21.11.2013

Plik PDF

Budowa budynku inwentarsko - garażowego Kossaki – Falki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

15.03.2013

Plik PDF

Wydobywanie kruszywa naturalnego Rutki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

6.12.2012

Plik PDF

Budowa rzeźni trzody chlewnej Rutki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

21..11.2012

Plik PDF

Rozbudowa drogi powiatowej 2010b

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

18.09.2012

Plik PDF

Instalacja do uboju zwierząt Rutki

Obwieszczenie wójta o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

30.08.2012

Plik PDF

Rozbudowa obory Świątki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

9.08.2012

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

6.06.2012

Plik PDF

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

4.04.2011

Plik PDF

Budowa obory Jawory

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

27.07.2012

Plik PDF

 

Wyłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

14.05.2012

Plik PDF

Budowa zakładu mrożenia Grądy Woniecko

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

9.07.2012

Plik PDF

Budowa płyt silosowych Śliwowo Łopienite

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

6.04.2011

Plik PDF

Budowa obory Kossaki Falki

Zawiadomienie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko

29.03.2011

Plik PDF

Eksploatacja kruszywa naturalnego Śliwowo Łopienite

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

21.03.2011

Plik PDF

Rozbudowa stacji paliw Rutki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

17.11.2010

Plik PDF

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

4.05.2010

Plik PDF

Program budowy dróg 2015-2020

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu budowy dróg Krajowych na lata 2010-2015

13.09.2010

Plik PDF

Budowa instalacji sanitarnej Mężenin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

1.09.2010

Plik PDF

 

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się

13.08.2010

Plik PDF

 

Obwieszczenie o braku potrzeby wydawania decyzji środowiskowej

30.07.2010

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

28.06.2010

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

24.09.2007

Plik PDF

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia

31.05.2007

 

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

27.04.2007

Plik PDF

Budowa obory Śliwowo Łopienite

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

18.08.2010

Plik PDF

Budowa podoczyszczalni ścieków

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

5.02.2010

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko

14.12.2009

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

6.10.2009

Plik PDF

Budowa linii kablowych Grądy

Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji budowa linii kablowych

14.01.2010

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

11.12.2009

Plik PDF

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP w zakładce

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA, załączonego zawiadomienia, oraz przesłanie informacji o zamieszczeniu.

OCHRONA ŚRODOWISKA, załączonego zawiadomienia, oraz przesłanie informacji o zamieszczeniu.

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA, załączonego zawiadomienia, oraz

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA, załączonego zawiadomienia, oraz przesłanie informacji o zamieszczeniu.

przesłanie informacji o zamieszczeniu.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia

14.07.2008

Plik PDF

Budowa dróg gminnych Sadowa i Raginisa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

17.04.2009

Plik PDF

 

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się

24.03.2009

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

27.01.2009

Plik PDF

Budowa drogi gminnej Kossaki Falki - Kałęczyn Walochy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

24.03.2009

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby wydania decyzji środowiskowej

4.02.2009

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

6.01.2009

Plik PDF

Budowa stacji demontażu pojazdów Rutki

Obwieszczenie wójta o wystąpieniu do marszałka i inspektora środowiska o uzgodnienie przedsięwzięcia budowa stacji demontażu pojazdów

18.08.2008

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.08.2008

Plik PDF

 

Obwieszczenie w sprawie konieczności sporządzenia raportu budowa linii kablowych

14.07.2008

Plik PDF

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA, załączonego zawiadomienia, oraz przesłanie informacji o zamieszczeniu.

Budowa wodociągu ulica Obwodowa

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania o wydaniu decyzji

7.11.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o braku konieczności sporządzenia raportu

9.08.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

20.07.2007

Plik PDF

Przebudowa drogi gminnej ul. Obwodowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

1.04.2008

Plik PDF

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

11.03.2008

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

4.09.2007

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA, załączonego zawiadomienia, oraz przesłanie informacji o zamieszczeniu.

Plik PDF

Przebudowa ulic Kwiatowej, Sadowej i Ogrodowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

8.11.2007

Plik PDF

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

17.10.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o braku konieczności sporządzania raportu

9.08.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

20.07.2007

Plik PDF

Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie

6.09.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

23.07.2007

Plik PDF

Przebudowa dróg gminnych Dębniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

9.08.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

31.05.2007

Plik PDF

Rozwój sieci wiejskiej średniego napięcia

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się

31.05.2007

Plik PDF

 

Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu

21.03.2007

Plik PDF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia

12.02.2007

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-07-04

Rejestr zmian