Konsultacje do projektu Programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Wójt Gminy Rutki

ogłasza konsultacje

 

do projektu Programu współpracy Gminy Rutki z z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje będą trwały w okresie od 08 listopada 2018 r. do 19 listopada 2018 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy, bądź posiadające siedzibę na jej terenie. 

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na adres e-mail sekretariat@gminarutki.pl  echojnowska@gminarutki.pl lub do Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, pok. 201.

Tekst projektu programu w załączeniu.

 

           WÓJT

   Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-11-08

Rejestr zmian