Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2018 r."

Rutki-Kossaki, dnia 12.02.2018r.

RŚD.6140.1.2018

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2018 r.”

 

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Wójt Gminy Rutki zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Rutki do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2018 r.”

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędzie Gminy Rutki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Rutki, 18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminarutki.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 05.03.2018 r.

Treść projektu uchwały znajduje się poniżej, oraz w pokoju nr 201 Urzędu Gminy Rutki.

Wójt

Teresa Grodzka

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-02-16

Rejestr zmian