OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 R.

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. 11 Listopada 7 w Rutkach-Kossakach, wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Działka Nr 73/3 o pow.0,0111 ha oraz działka Nr 20/1 o pow. 0,0282 ha, położone w obrębie miejscowości Dobrochy.
  2. Działka Nr 884 o pow. 0,04 ha położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu, pokój nr205 w terminie 6 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, t.j. od 28.08.2018r.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutki, pokój nr 205, Tel. (86)2763170.”

 

Z-ca Wójta Andrzej Krajewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2018-08-28

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-08-28

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-08-28

Rejestr zmian