Publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dz. 884 obręb Rutki

Wójt Gminy Rutki ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana (konstrukcja po byłym zbiorniku p.poż) – stanowiąca działkę Nr 884 o powierzchni 433 m2, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00015352/1.

Działka  oznaczona jest w rejestrze gruntów jako - nieużytki.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 8 700,00 zł netto. Wadium 870,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2018r. o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy w Rutkach-Kossakach,  przy ul. 11 Listopada 7.    

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu nr 75 87750009 0020 0200 0710 0001 w BS Zambrów O/Rutki najpóźniej w dniu 05.12.2018r.  W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205 tel. (086) 2763170.

 

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-11-08

Rejestr zmian