28 maja 2019 r. V Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2019 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się V sesja Rady Gminy.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2016 -2025.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki”.

10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok sporządzonej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.
Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu Radnych u podinspektora do spraw obsługi Rady Gminy.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Modzelewski

Data wytworzenia: 2019-05-24

Wprowadzający: Daniel Modzelewski

Modyfikujący: Daniel Modzelewski

Data modyfikacji: 2019-05-24

Opublikował: Daniel Modzelewski

Data publikacji: 2019-05-24

Rejestr zmian