VIII sesja Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 września 2019 roku /czwartek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się VIII sesja Rady Gminy.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na  2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiestwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Rutkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki komunalnej pod nazwą „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rutki

Paweł Kowalewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy Rutki Paweł Kowalewski

Data wytworzenia: 2019-09-09

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2019-09-09

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2019-09-09

Rejestr zmian