Zawiadomienie o terminie VII sesji Rady Gminy.

Uprzejmie informuję, że w dniu 06 sierpnia 2019 roku /wtorek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się VII sesja Rady Gminy.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania        pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad.

 Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu Radnych u podinspektora do spraw obsługi Rady Gminy.

 Informując o powyższym, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kowalewski

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2019-08-01

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2019-08-01

Rejestr zmian