INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Rutki-Kossaki, dn. 15.11.2017 r.

Gmina Rutki

UL. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

tel./fax: 86 276 31 61, 86 276 31 60

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Rutki zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 07.11.2017 r. na wykonanie utwardzenia terenu betonową kostką brukową placów, ciągów pieszych na terenie Gminy Rutki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została wybrana w dniu 15.11.2017 r. oferta złożona przez: M.K. Bruk Łukasz Kisiel, Mątwica 100B, 18-414 Nowogród.

Oferta ww. Wykonawcy była kompletna i zgodna z warunkami zapytania ofertowego, została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na fakt, iż była to jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a zaoferowana kwota wykonania przedmiotu zamówienia mieści się w budżecie przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację poszczególnych zadań.

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2017-11-15

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-12

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-11-21

Rejestr zmian