ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Rutki-Kossaki, dn. 07.11.2017 r.

Urząd Gminy Rutki

11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

tel./fax: 86 276 31 61, 86 276 31 60

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Gmina Rutki, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie o nazwie: WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ PLACÓW, CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE GMINY RUTKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK zgodnie z wyszczególnieniem:

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Sołectwo

Cena za 1 m2 brutto [zł]

1.

Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.

Szacowana ilość: 14 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z obrzeżem 9 mb i krawężnikiem drogowym 6 mb.

Jawory-Klepacze

 

2.

Utwardzenie placu przed budynkiem OSP.

Szacowana ilość: 70 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z krawężnikiem drogowym 8 mb.

Kalinówka-Basie

 

3.

Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.

Szacowana ilość: 26 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z obrzeżem 8 mb.

Modzele-Górki

 

4.

Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

Szacowana ilość: 100 m2 betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

Ożarki-Olszanka

 

5.

Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej przy drodze we wsi Stare Zambrzyce.

Szacowana ilość: 60 m2 betonowej kostki brukowej gr. 6 cm z obrzeżem 17 mb.

Stare Zambrzyce

 

6.

Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej przy drodze we wsi Szlasy-Lipno.

Szacowana ilość: 80 m2 betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

Szlasy-Lipno

 

7.

Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.

Szacowana ilość: 20 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z obrzeżem 10 mb i krawężnikiem drogowym 10 mb.

Zambrzyce-Plewki

 

8.

Utwardzenie poboczy drogi gminnej:

Wariant I płytami jumbo 10x75x10 cm

Czochanie-Góra

 

Wariant II płytami ażurowymi 60x40x10 cm

 

 

Konstrukcja utwardzenia (warstwy konstrukcyjne):

  • podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
  • podbudowa GSC o RM= 2,5 MPa gr. 18 cm
  • warstwa odcinająca z piasku

 

Proszę o podanie czasu realizacji zadania (maksymalny czas realizacji zadania do 31.12.2017 r.).

Oferty cenowe proszę składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA– UTWARDZENIA TERENU BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ NA TERENIE GMINY RUTKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

Teresa Grodzka

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-12

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-11-08

Rejestr zmian