Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania " Budowa chodnika w ciągu ul. Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki"

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.Budowa chodnika w ciągu ul. Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki”.

W dniu 12.03.2019 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożono 8 ofert.


Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2019-03-14

Wprowadzający: Daniel Modzelewski

Modyfikujący: Daniel Modzelewski

Data modyfikacji: 2019-03-14

Opublikował: Daniel Modzelewski

Data publikacji: 2019-03-14

Rejestr zmian