Informacja z otwarcia ofert

URZĄD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel: 86 276 31 61

Rutki-Kossaki, 16.02.2018 r.

Nr pisma RG.271.2.2018

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie“.

 

 

W dniu 16.02.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożono 1 ofertę.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 386 989,93 zł brutto.

 

Numer oferty

Nazwa firma Wykonawcy

składającego ofertę

1.      Cena (brutto)

2.      Długość okresu gwarancji

3.      Doświadczenie personelu kluczowego

1

ZAKŁAD USŁUGOWY

INSTALACJI SANITARNYCH

Mirosław Smolski

ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy

1.      549 810,00 zł

2.      36 miesięcy

3.      kierowanie 2 robotami budowlanymi

 

 Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-02-16

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-02-19

Rejestr zmian