Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

URZĄD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel: 86 276 31 61

Rutki-Kossaki, 01.02.2018 r.

Nr pisma RG.271.1.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

             

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 503040-N-2018 z dnia 09-01-2018 r. na realizację zadania pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 24.01.2018  r. do godz. 10:00.

Wójt        

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Krysiak

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-02-19

Rejestr zmian