OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500233850-N-2018 Z DNIA 01-10-2018 R. - DOTYCZY: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY RUTKI

Ogłoszenie nr 500233850-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.

Rutki-Kossaki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500230838-N-2018
Data: 26/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. ul. 11 Listopada  7, 18312   Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 1150000.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1150000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1150000.00
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 1150050.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1150050.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1291500.00.

 

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-10-02

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-10-02

Rejestr zmian