ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE O NAZWIE: WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ PLACÓW, CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE GMINY RUTKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Rutki-Kossaki, 24.10.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Gmina Rutki, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie o nazwie: wykonanie utwardzenia terenu betonową kostką brukową placów, ciągów pieszych na terenie Gminy Rutki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok zgodnie z wyszczególnieniem:

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Sołectwo

Cena za 1 m2 brutto [zł]

1.

Utwardzenie terenu przy budynku OSP.

Szacowana ilość: 98 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Kalinówka - Basie

 

2.

Utwardzenie placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej.

Szacowana ilość: 140 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Kołomyja

 

3.

Utwardzenie terenu pod altankę.

Szacowana ilość: 45 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Kałęczyn Walochy

 

4.

Utwardzenie placu wokół altanki.

Szacowana ilość: 50 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Szlasy Lipno

 

5.

Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.

Szacowana ilość: 36 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Nowe Zambrzyce

 

 

Konstrukcja utwardzenia (warstwy konstrukcyjne):

  • podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
  • podbudowa GSC o RM= 2,5 MPa gr. 18 cm
  • warstwa odcinająca z piasku

 

Proszę o podanie czasu realizacji zadania (maksymalny czas realizacji zadania do 14.12.2018 r.).

Oferty cenowe proszę składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA– UTWARDZENIA TERENU BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ NA TERENIE GMINY RUTKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

 

 

WÓJT GMINY

Teresa Grodzka

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-10-24

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-10-29

Rejestr zmian