Otwarcie ofert dotyczących wyposażenie placów zabaw

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.  „Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Grądy-Woniecko, Mężenin, Szlasy-Łopienite”.

 

W dniu 26.07.2019 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożono 4 oferty.

 

Numer oferty

Nazwa firma Wykonawcy

składającego ofertę

Cena (brutto)

 

1

„JORK” s.c. ul. Gen. F.Kleeberga 14A 15-691 Białystok

 79 753,20 zł

2

Kolorowe Place Zabaw Szymon Sutkowski ul. Grunwaldzka 2b/10, 18-300 Zambrów

48 300,00 zł

3.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. ul.Powstańców Listopadowych 29c/9, 35-606 Rzeszów

98 400,00 zł

4.

FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

83 843,44 zł

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski                                                        

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski

Data wytworzenia: 2019-07-31

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2019-07-31

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2019-07-31

Rejestr zmian