ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU CZYTNIKÓW KART Z PINPADEM DO ZASTOSOWANIA W URZĘDZIE WYDAJĄCYM E-DOWODY

Rutki-Kossaki, dnia 15 listopada 2018 roku

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gmina Rutki zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu czytników kart z pinpadem do zastosowania w Urzędzie wydającym e-Dowody.

I. Opis zamówienia:

Urządzenia (4 szt.) spełniające wymagania zamieszczone w specyfikacji.

Przed podpisaniem umowy dostarczenie jednego czytnika na testy sprawdzające jego kompatybilność z oprogramowaniem i dostarczonymi kartami testowymi (dwa dni testów).

Mile widziany interfejs w języku Polskim.

II. Kryterium oceny ofert oraz termin składania ofert:

Cena 100%.

Cena podana w ofercie powinna obejmować zakup i dostawę do siedziby zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie jednego egzemplarza testowego.

Dostawa od pn. do pt. w godzinach 7:00 – 15:00.

Oferty prosimy składać do dnia 22 listopada 2018 roku do godz. 12.00 w jednej z niżej podanych form:

• osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki (sekretariat p. 207);

• listownie na adres Zamawiającego jw. (decyduje data wpływu do sekretariatu) lub

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminarutki.pl.

III. Termin realizacji zamówienia:

Siedem dni od daty podpisania umowy.

IV. Pozostałe informacje:

W przypadku gdy złożone oferty na wykonanie przedmiotu zapytania przekroczą kwoty zarezerwowane na ten cel w budżecie Gminy Rutki, Wójt zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania.

Informację o cenie należy złożyć poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania o cenę i przesłanie go w wersji elektronicznej lub papierowej do Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki - w terminie wskazanym w pkt II tego pisma.

 

Wójt
Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-11-15

Rejestr zmian