Nr RŚD.6220.1.1.2018 z dnia 6.04.2018 r.

Rutki-Kossaki, dnia 06.04.2018r.

RŚD.6220.1.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Rutki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz 1405- j.t. ze zm), zawiadamia że 06.04.2018r. została wydana decyzja RŚD.6220.1.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na ok. 140 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 1670,50 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 140,0 DJP na działce nr 104/1 we wsi Kossaki Nadbielne, gm. Rutki, powiat zambrowski, woj. Podlaskie”.

W związku z powyższym można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki oraz w miejscowości Kossaki Nadbielne.

Wójt Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2018-04-06

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-04-10

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-04-10

Rejestr zmian