Nr RŚD.6220.1.4.2017 z dnia 27.09.2017 r.

Wójt Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Rutki-Kossaki, dnia 27.09.2017r.

 

RŚD.6220.1.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 Wójt Gminy  Rutki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.     z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że 27.09.2017r. została wydana decyzja  RŚD.6220.1.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 522, obręb Rutki, gmina Rutki”.

W związku z powyższym można zapoznać się z  treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie , w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Rutki oraz w miejscowości Rutki-Kossaki.

Wójt

Teresa Grodzka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2017-09-27

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2017-09-29

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-09-29

Rejestr zmian