Historia zmian strony "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 555677-N-2018 Z DNIA 2018-05-10 R."

 1. Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 555677-N-2018 Z DNIA 2018-05-10 R.

  Obowiązywała od 2018-06-07 12:00:42 do teraz

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 2. Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Obowiązywała od 2018-06-05 07:20:05 do 2018-06-07 12:00:42

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 3. Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 555677-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. Gmina Rutki: Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach

  Obowiązywała od 2018-05-10 15:01:08 do 2018-06-05 07:20:05

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "02.Za+é. Nr 3 do SIWZ - Wz+-r formularza ofertowego.docx". Dodanie pliku "06.Za+é. Nr 7 do SIWZ - Wz+-r wykazu rob+-t budowlanych.docx". Dodanie pliku "07.Za+é. Nr 8 do SIWZ - Wz+-r wykazu os+-b.docx". Dodanie pliku "01.Za+é. Nr 2 do SIWZ - Projektu umowy.docx". Dodanie pliku "03.Za+é. Nr 4 do SIWZ - Wz+-r o+Ťwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "05.Za+é. Nr 6 do SIWZ - Wz+-r informacji, +-e Wykonawca nie nale+-y lub nale+-y do grupy kapita+éowej.docx". Dodanie pliku "04.Za+é. Nr 5 do SIWZ - Wz+-r o+Ťwiadczenia o spe+énianiu warunk+-w udzia+éu w post¦Öpowaniu.docx". Dodanie pliku "00.SIWZ.docx". Dodanie pliku "Dokumentacja projektowa.7z".

 4. Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 555677-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. Gmina Rutki: Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach

  Obowiązywała od 2018-05-10 14:14:15 do 2018-05-10 15:01:08

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.