Historia zmian strony "INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN. USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZADANIA PN. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY RUTKI""

  1. Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN. USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZADANIA PN. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY RUTKI"

    Obowiązywała od 2018-08-28 14:30:59 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "informacja z otwarcia kopert.pdf".