Historia zmian strony "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106150B RUTKI-KOSSAKI - OŻARKI-OLSZANKA""

  1. Tytuł: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106150B RUTKI-KOSSAKI - OŻARKI-OLSZANKA"

    Obowiązywała od 2018-09-26 15:27:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "ogłoszenie o wyborze oferty.pdf".