Historia zmian strony "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOTYCZY ZADANIA: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RUTKI""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOTYCZY ZADANIA: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RUTKI"

    Obowiązywała od 2018-10-02 14:13:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf".