Historia zmian strony "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOTYCZY ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUTKACH-KOSSAKACH""

  1. Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOTYCZY ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUTKACH-KOSSAKACH"

    Obowiązywała od 2018-11-15 14:40:32 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Protokół z otwarcia ofert kotłownia.pdf".