Historia zmian strony "ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY RUTKI"

 1. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY RUTKI

  Obowiązywała od 2019-04-04 11:40:54 do teraz

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY RUTKI

  Obowiązywała od 2019-03-20 13:00:31 do 2019-04-04 11:40:54

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zmiana treści załącz: 2, 6, 7 do zapytania ofertowego oraz rozdziału V.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zmiana treści załącz: 2, 6, 7 do zapytania ofertowego oraz rozdziału V.pdf" na "Zmiana treści załącz: 2, 6, 7 do zapytania ofertowego oraz rozdziału V.pdf".

 3. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY RUTKI

  Obowiązywała od 2019-03-15 17:15:29 do 2019-03-20 13:00:31

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w związku z otrzymanymi wnioskami.pdf".

 4. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY RUTKI

  Obowiązywała od 2019-03-14 12:23:33 do 2019-03-15 17:15:29

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "skan626.pdf". Zmiana nazwy pliku z "skan626.pdf" na "zmiana_tresci_zalacznika.pdf". Zmiana nazwy pliku z "zmiana_tresci_zalacznika.pdf" na "Zmiana treści załącznika nr 2, nr 6, nr 7 do zapytania ofertowego w zwaiązku z otrzymanymi wnioskami.pdf.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Zmiana treści załącznika nr 2, nr 6, nr 7 do zapytania ofertowego w zwaiązku z otrzymanymi wnioskami.pdf.pdf" na "Zmiana treści załącznika nr 2, nr 6, nr 7 do zapytania ofertowego w zwaiązku z otrzymanymi wnioskami.pdf".

 5. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY RUTKI

  Obowiązywała od 2019-03-08 09:48:28 do 2019-03-14 12:23:33

  Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "zal.-2-formularz-techniczny.docx". Dodanie pliku "zal.-3-oswiadczenie.docx". Dodanie pliku "zal.-4-wykaz-wykonanych-dostaw.docx". Dodanie pliku "zal.-6-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx". Dodanie pliku "zal.-7-wzor-umowy.doc". Dodanie pliku "zal.-5-Klauzula informacyjna RODO.docx". Dodanie pliku "zal.-1-formularz-ofertowy.docx". Dodanie pliku "skan609.pdf". Dodanie pliku "Zapytanie ofertowe.pdf". Usunięcie załącznika "skan609.pdf ". Zmiana treści.