Historia zmian strony "Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Rutki""

  1. Tytuł: Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Rutki"

    Obowiązywała od 2019-03-22 13:06:37 do teraz

    Zmianę wprowadził: Daniel Modzelewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "ProtokółOtwarcia Ofert.pdf". Zmiana nazwy pliku z "ProtokółOtwarcia Ofert.pdf" na "ProtokółOtwarcia Ofert.pdf".