Historia zmian strony "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO""

 1. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-08-13 14:26:18 do teraz

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o wyborze oferty.pdf".

 2. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-08-07 08:38:19 do 2019-08-13 14:26:18

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert.pdf".

 3. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-08-01 10:51:58 do 2019-08-07 08:38:19

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Wyjaśnienie nr 2.pdf".

 4. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-07-30 12:55:37 do 2019-08-01 10:51:58

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Wyjaśnienie Nr 1.pdf".

 5. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

  Obowiązywała od 2019-07-26 07:40:11 do 2019-07-30 12:55:37

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "zal.-1-formularz-ofertowy.doc". Dodanie pliku "zal.-3-oswiadczenie.doc". Dodanie pliku "zal.-2-formularz-techniczny.doc". Dodanie pliku "zal.-5-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc". Dodanie pliku "zal.-4-Klauzula informacyjna RODO.doc". Dodanie pliku "zapytanie ofertowe samochód fabrycznie nowy.doc". Dodanie pliku "zal.-6-wzor-umowy.doc".