Historia zmian strony "ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: „REMONT – MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 208 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI GRĄDY-WONIECKO”."

 1. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: „REMONT – MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 208 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI GRĄDY-WONIECKO”.

  Obowiązywała od 2019-08-19 14:12:02 do teraz

  Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert.pdf".

 2. Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: „REMONT – MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 208 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI GRĄDY-WONIECKO”.

  Obowiązywała od 2019-08-07 14:13:21 do 2019-08-19 14:12:02

  Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Zal__nr_2__oswiadczenie.doc". Dodanie pliku "Zal__nr_5__wzor_umowy-1.doc". Dodanie pliku "Zal__nr_4__wykaz_osob.doc". Dodanie pliku "Zal__nr_3__oswiadczenie.doc". Dodanie pliku "Zal_1_Formularz_ofertowy-2.doc". Dodanie pliku "zapytanie ofertowe.pdf".