Historia zmian strony "Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy – Woniecko .”"

  1. Tytuł: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy – Woniecko .”

    Obowiązywała od 2021-06-07 14:20:50 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Szeligowski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.