Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Urząd Gminy Rutki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2014 roku

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:

 • Część załączników udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej jest w formie obrazu nie pozwalającego na rozpoznanie tekstu przez aplikacje do czytania.

Elementy zapewniające dostępność cyfrową strony internetowej:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 14 października 2019 roku na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Rutki w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl spełnia wymagania w 86,25%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Paweł Szeligowski adres e-mail pszeligowski@gminarutki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 276 31 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Rutki jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach.

W budynku nie ma windy umożliwiającej dostęp do pokoi zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Możliwe jest spotkanie się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy w sali konferencyjnej na parterze.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szeligowski

Data wytworzenia: 2019-10-23

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2019-10-23

Rejestr zmian