Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki dotyczące budowy sieci wodociągowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 16.03.2021 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.1.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki:

  • obręb Kalinówka Basie – nr 167, 182,
  • obręb Ożarki Olszanka –  nr 318, 319, 321, 330,
  • obręb Śliwowo-Łopienite – nr 21/21, 21/23, 21/25, 21/27, 21/29, 22/9, 22/11, 23/5, 24/9, 136,
  • obręb Duchny Wieluny – nr 40/4, 401/1, 38/2, 37/2, 408/1, 400, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1,
  • obręb Czochanie Góra - nr 97, 95/2, 81, 80,
  • obręb Zambrzyce Plewki nr: 70, 65/2, 29/3;

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki  bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki,

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Zambrzycka

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-03-16

Rejestr zmian