Zapytanie ofertowe

Rutki-Kossaki, dnia  06.11.2020r.

RŚD.271 .15.2020

 

Zapytanie ofertowe

I. Gmina Rutki zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej propozycji cenowej na dostawę niżej wymienionych towarów.

 

Lp.

Nazwa towary

Ilość

 

1.

Ubranie specjalne FHR 3 częściowe

10 kompletów

2.

Obuwie specjalne FXR

16 par

3.

Rękawice specjalne FHR 001S

16 par

4.

Zestaw ratowniczy PSP-1

1 zestaw

5.

Defibrylator PAD 500P

1 sztuka

6.

Szelki bezpieczeństwa p-70

2 sztuka

7.

Prądownica Rosebauer

2 sztuki

8.

Zestaw Wotter gel do PSP-1

2 zestawy

9.

Słupek sygnalizacyjny miejsca zdarzenia

4 zestawy

II. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.


III.
 Kryterium oceny ofert: Cena łączna brutto 100 %

  1. Terminu wykonania dostawy  do 15 grudnia  2020 r.
  2. Termin składania ofert upływa 16.11.2020 r. o godzinie 10.00. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki –Kossaki.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11 2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 112.

VII. Dodatkowe informacje dotyczące zapytania, można uzyskać: Małgorzata Gronostajska,  telefon 86 276 31 74.

 

Wót Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Gronostajska

Data wytworzenia: 2020-11-06

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-11-06

Rejestr zmian