Historia zmian strony "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUTKACH-KOSSAKACH""

  1. Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUTKACH-KOSSAKACH"

    Obowiązywała od 2018-11-07 15:30:00 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Dębnicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx".