Wykaz pracowników Urzędu Gminy Rutki

Imię i Nazwisko
Funkcja
Telefon Pokój
Dariusz Sławomir Modzelewski
Wójt Gminy Rutki
e-mail: dmodzelewski@gminarutki.pl
tel.:86 2763168 pokój nr 208, I
piętro
Paweł Dębnicki
Zastępca Wójta
e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 206, I
piętro
Agnieszka Bazydło
Sekretarz
e-mail: abazydlo@gminarutki.p
tel.:862763173 pokój nr 202, I
piętro
Barbara Supińska
Skarbnik
e-mail: bsupinska@gminarutki.pl
tel.:862763172 pokój nr 203, I
piętro
Katarzyna Popławska
Sekretariat
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
tel.: 862763161
fax: 862763160
pokój nr 108, parter
Hanna Kłoskowska
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności
e-mail: hkloskowska@gminarutki.pl
tel.: 862763175 pokój nr 102, parter
Magdalena Gołaszewska
Samodzielne stanowisko do spraw zarządzania obrony cywilnej i spraw wojskowych
Koordynator ds. dostępnośći
e-mail: mgolaszewska@gminarutki.pl
tel.: 862763176 pokój nr 101, parter
Katarzyna Stypułkowska
Inspektor do spraw organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy
e-mail: kadry@gminarutki.pl
tel.: 862763167 pokój nr 202, I
piętro
Magdalena Ewa Szeligowska
Staniwisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
e-mail: mszeligowska@gminarutki.pl
tel.: 862763167 pokój nr 202, I
piętro
Marzena Zambrzycka
Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami
e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl
tel.: 862763170 pokój nr 205, I
piętro
Małgorzata Gronostajska
Samodzielne stanowisko pracy do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i
drogownictwa
e-mail: mgronostajska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, parter
Justyna Rykaczewska
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji, budownictwa i spraw
komunalnych
e-mail: jrykaczewska@gminarutki.pl
tel.: 862763170 pokój nr 205, I piętro
Karolina Duchnowska
Samodzielne stanowisko pracy do spraw działalności
gospodarczej, opłata za gospodarowanie odpadami
karolinaduchnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 105, parter
Anna Żukowska
Pomoc administracyjna
azukowska@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 105, parter
Amanda Truskolawska
Samodzielne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
e-mail: atruskolawska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I
piętro
Małgorzata Mażewska
Samodzielne stanowisko do spraw płacowych i księgowości
e-mail: aorlowska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I
piętro
Iwona Chojnowska
Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, obsługi archiwum i promocji gminy
e-mail: echojnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, I
piętro
Ewa Chojnowska
Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, obsługi archiwum i promocji gminy
e-mail: echojnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, I
piętro
Aneta Jabłońska
Samodzielne stanowisko do spraw księgowości podatkowej
e-mail: ajablonska@gminarutki.pl
tel.: 862763166 pokój nr 107, parter
Paweł Szeligowski
Informatyk
e-mail: pszeligowski@gminarutki.pl
tel. 862763167 pokój nr 104, parter

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szeligowski

Data wytworzenia: 2021-06-30

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2023-03-22

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-06-30