Rok 2019

Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2019 r.:

Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S
Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S
Pobierz załącznik: Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS
Pobierz załącznik: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP
Pobierz załącznik: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-ST
Pobierz załącznik: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych orza poręczeń i gwarancji Rb-Z 

Sprawozdania budżetowe III kwartał 2019 r.:

Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S
Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S
Pobierz załącznik: Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS
Pobierz załącznik: Kwartalne sprawozdanie o stanie należnoścki oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Pobierz załącznik: Kwartanle sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdania budżetowe II kwartał 2019 r.:

Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S
Pobierz załącznik: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S
Pobierz załącznik: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Pobierz załącznik: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB-NDS
Pobierz załącznik: Kwartanle sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdania budżetowe I kwartał 2019 r.:

Pobierz załącznik: Rb-27S.pdf
Pobierz załącznik: Rb-28S.pdf
Pobierz załącznik: Rb-NDS.pdf
Pobierz załącznik: Rb-N.pdf
Pobierz załącznik: Rb-Z.pdf

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Modzelewski

Data wytworzenia: 2019-05-20

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2019-05-20