Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki - ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00”

Data ogłoszenia 2022-06-17
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki – ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).
NR ogłoszenia ZW.271.35.2022
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-07-04 do godz. 12:00

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2022-06-17

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2022-07-04

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2022-06-17