Raport o stanie Gminy Rutki za 2020 rok

Informuję że w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 1000 podczas  sesji Rady Gminy Rutki rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Rutki za 2020 rok. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata.

Na podstawie art. 28aa ust 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Rutki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Przewodniczący

Paweł Kowalewski

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szeligowski

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-06-14

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2021-05-31