Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie pn. Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki - ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00

Data ogłoszenia 2022-06-17

Tytuł

Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki - ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00

Typ Zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).
NR ogłoszenia

ZW.271.33.2022

Kategoria Roboty budowlane
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2022-07-04 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b6e0a5cd-3858-436c-bddc-b9e1c47649a5

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2022-06-17

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2022-07-05

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2022-06-17