O gminie

Gmina Rutki położona jest w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie zambrowskim. Graniczy z gminami: Wizna, Zawady, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Zambrów i Łomża. Powierzchnia gminy wynosi 200,2 km2. Według danych Ewidencji Ludności na koniec roku 2009 obszar gminy Rutki zamieszkiwało 6106 osób, w tym 3300 mężczyzn i 2806 kobiet. W skład gminy wchodzi 46 miejscowości, w tym 41 sołectw. Na terenie gminy Rutki dominuje zabudowa zagrodowa, przeważa budownictwo jednorodzinne.
Gmina Rutki ma charakter rolniczy, w niej funkcjonuje 944 gospodarstw rolnych. Użytki i lasy zajmują 92,7% powierzchni ogólnej. Przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Podstawą gospodarki rolnej, podobnie jak w całym regionie jest produkcja mleka, hodowla bydła i trzody. Większość tj. 70% ludności pracuje we własnych gospodarstwach rolnych. Według wykazu przedsiębiorców w gminie Rutki rozwija się drobny handel i usługi, zarejestrowanych jest 188 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2017-07-04

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-07-04