ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2017 ROKU

 Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2017 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/17
4 stycznia 2017 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Plik PDF

2/17
4 stycznia 2017 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Plik PDF

3/17
4 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

4/17
5 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Plik PDF

5/17
12 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

6/17
16 stycznia 2017 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

7/17
23 stycznia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

8/17
17 lutego 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na  2017 rok

Plik PDF

9/17
17 lutego 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku

Plik PDF

10/17
21 marca 2017 r.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2016 r.

Plik PDF

11/17
27 marca 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

Plik PDF

12/17
31 marca 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

13/17
6 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2016 r.

Plik PDF

14/17
21 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 r.

Plik PDF

15/17
21 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

16/17
22 maja 2017 r.
 
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rutki za 2016 r.

Plik PDF

17/17
30 czerwca 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

18/17
18 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

19/17
18 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

20/17
18 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

21/17
21 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

22/17
21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2017 r.

Plik PDF

23/17
24 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

24/17
28 lipca 2017 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich

Plik PDF

25/17
28 lipca 2017 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Rutkach

Plik PDF

26/17
17 sierpnia 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o stypendium szkolne

Plik PDF

27/17
17 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

28/17
25 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Plik PDF

29/17
27 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Gminy w Rutkach

Plik PDF

30/17
29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

31/17
2 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

32/17
20 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

33/17
31 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2017 r.

Plik PDF

34/17
14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

35/17
14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

36/17
14 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

37/17
23 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki

Plik PDF

38/17
30 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Plik PDF

39/17
30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

40/17
28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-07-17

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-18

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-07-17

Rejestr zmian