LATA 2002-2006

Lp.
Nr zarządzenia
Z dnia
Tytuł zarządzenia
Pobierz
1.
1/02
17 grudnia 2002 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2002 rok
Plik PDF
2.
2/02
30 grudnia 2002 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2002 rok
Plik PDF
3.
3/02
31 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Plik PDF
4.
4/03
31 marca 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok
Plik PDF 
5.
5/03
1 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok
Plik PDF
6.
6/03
22 maja 2003 r.
w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Plik PDF
7.
7/03
22 maja 2003 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Rutki
Plik PDF
 8.
8/03
28 maja 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
 9.
9/03
5 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
 10.
10/03
5 czerwca 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok
Plik PDF
 11.
11/03
20 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
Plik PDF
 12.
12/03
30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
 13.
13/03
30 czerwca 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok
Plik PDF
 14.
14/03
11 sierpnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku
Plik PDF
 15.
15/03
19 września 2003 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rutki
Plik PDF
 16.
16/03
30 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
 17.
17/03
30 września 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok
Plik PDF
18.
18/03
23 października 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF 
 19.
19/03
30 października 2003 r.
w sprawie przyjęcia darowizny
Plik PDF
20.
20/03
30 października 2003 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
Plik PDF
21.
21/03
27 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
22.
22/03
15 grudnia 2003 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok
Plik PDF
23.
23/03
17 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
24.
24/03
19 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Plik PDF
25.
25/03
30 grudnia 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok
Plik PDF
26.
26/03
30 grudnia 2003 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rutki
Plik PDF
27.
27/04
19 lutego 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego SAPARD
Plik PDF
28.
28/04
31 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
Plik PDF
29.
29/04
30 marca 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
30.
30/04
21 maja 2004 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Plik PDF
31.
30A/04
26 maja 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
32.
31/04
9 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Plik PDF
33.
32/04
9 czerwca 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
34.
33/04
11 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Plik PDF
35.
34/04
29 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
Plik PDF
36.
35/04
29 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Plik PDF
37.
36/04
30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Plik PDF
38.
37/04
30 czerwca 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
39.
38/04
20 lipca 2004 r.
w sprawie w budżecie gminy na 2004 rok
Plik PDF
40.
39/04
20 lipca 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
41.
40/04
29 lipca 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Plik PDF
42.
41/04
9 sierpnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku
Plik PDF
43.
42/04
9 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia liczby zastępców Wójta Gminy Rutki oraz powołania Zastępcy Wójta Gminy Rutki
Plik PDF
44.
43/04
17 sierpnia 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
45.
44/04
20 sierpnia 2004 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rutki
Plik PDF
46.
45/04
30 września 2004 r.
w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej
Plik PDF
47.
46/04
30 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Plik PDF
48.
47/04
30 września 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
49.
48/04
11 października 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Plik PDF
50.
49/04
11 października 2004 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
Plik PDF
51.
50/04
26 października 2004 r.
w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego dla niektórych pracowników Urzędu Gminy Rutki
Plik PDF
52.
51/04
27 października 2004 r.
w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji pełnej okresowej w Urzędzie Gminy Rutki
Plik PDF
53.
52/04
5 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Plik PDF
54.
53/04
15 listopada 2004 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Rutki na 2005 rok
Plik PDF
55.
54/04
15 listopada 2004 r.
w sprawie dokonania darowizny
Plik PDF
56.
55/04
15 listopada 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rutki
Plik PDF
57.
56/04
16 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Rutki
Plik PDF
58.
57/04
16 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Rutki
Plik PDF
59.
58/04
26 listopada 2004 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
Plik PDF
60.
59/04
30 listopada 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
61.
60/04
30 grudnia 2004 r.
w sprawie     harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok
Plik PDF
62.
61/05
28 stycznia 2005 r.
w sprawie zadań obronnych i obronności cywilnej w 2005 roku
Plik PDF
63.
62/05
28 stycznia 2005 r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2005 rok
Plik PDF
64.
63/05
28 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
Plik PDF
65.
64/05
18 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Plik PDF
66.
65/05
24 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
Plik PDF
67.
66/05
30 marca 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
68.
67/05
6 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rutki i Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Rutki
Plik PDF
69.
68/05
11 kwietnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia okolicznościowej inwentaryzacji umundurowania oraz pozostałego sprzętu obrony cywilnej będącego na przechowaniu w magazynach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rutki, w zajmowanych przez nie lokalach w Rutkach-Kossakach, Kalinówce-Basie i Kołomyjce
Plik PDF
70.
69/05
15 kwietnia 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
71
70/05
2 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania samochodu pożarniczego
Plik PDF
72.
71/05
10 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej
Plik PDF
73.
72/05
30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Plik PDF
74.
73/05
30 czerwca 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
75.
74/05
30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Plik PDF 
76.
75/05
30 czerwca 2005 r.
w sprawie wzoru wniosku o stypendium szkolne
Plik PDF
77.
76/05
20 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Plik PDF
78.
77/05
26 lipca 2005 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Rutki
Plik PDF
79.
78/05
5 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku
Plik PDF
80.
79/05
17 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Plik PDF
81.
80/05
26 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Plik PDF
82.
81/05
2 września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Plik PDF
83.
82/05
17 września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Plik PDF
84.
83/05
17 września 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek gruntów stanowiących drogi
Plik PDF
85.
84/05
22 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Plik PDF
86.
85/05
22 września 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF 
87.
86/05
30 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Plik PDF
88.
87/05
30 września 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
89.
88/05
10 października 2005 r.
w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Plik PDF
90.
89/05
11 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Rutki na 2005 rok
Plik PDF
91.
90/05
21 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Rutki na 2005 rok
Plik PDF
92.
91/05
15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
Plik PDF
93.
92/05
7 grudnia 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
94.
93/05
20 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Plik PDF
95.
94/05
30 grudnia 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
96.
95/05
30 grudnia 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 rok
Plik PDF
97.
96/05
 
 
Plik PDF
98.
96A/05
30 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Plik PDF
99.
97/06
20 stycznia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
100.
98/06
26 stycznia 2006 r.
w sprawie zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku
Plik PDF
101.
99/06
10 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
102.
100/06
10 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
Plik PDF
103.
101/06
15 marca 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Plik PDF
104.
102/06
27 marca 2006 r.
w sprawie określenia stanowisk oraz rodzaju plac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
Plik PDF
105.
103/06
27 marca 2006 r.
w sprawie powołania pionu ochrony informacji niejawnych
Plik PDF
106.
104/06
27 marca 2006 r.
w sprawie powołania pełnomocnika wójta do spraw ochrony informacji niejawnych
Plik PDF
107.
105/06
27 marca 2006 r.
w sprawie utworzenia kancelarii tajnej
Plik PDF
108.
106/06
30 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
109.
107/06
7 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
110.
108/06
15 maja 2006 r.
w sprawie postępowania w urzędzie z materiałami i dokumentami oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone”
Plik PDF
111.
109/06
18 maja 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
112.
110/06
24 maja 2006 r.
w sprawie ustanowienia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Rutki
Plik PDF
113.
111/06
2 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Szkoły Podstawowej w Rutkach, w okresie od 1.09.2006 r. do 30.06.2009 r.
Plik PDF
114.
112/06
19 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Plik PDF
115.
113/06
28 czerwca 2006 r.
w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej
Plik PDF
116.
114/06
30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
117.
115/06
11 lipca 2006 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Plik PDF
118.
116/06
7 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
119.
117/06
9 sierpnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku
Plik PDF
120.
118/06
18 września 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
121.
119/06
18 września 2006 r.
w sprawie realizacji wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji określającej realizację bezpieczeństwa danych Ośrodka Pomocy Społecznej
Plik PDF
122.
120/06
29 września 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
123.
121/06
11 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
124.
122/06
31 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
125.
123/06
31 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2002 z dnia 2012.01.30
Plik PDF
126.
124/06
10 listopada 2006 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok
Plik PDF
127.
125/06
10 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
128.
126/06
22 listopada 2006 r.
w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o: uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Plik PDF
129.
127/06
30 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
130.
128/06
20 grudnia 2006 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy
Plik PDF
131.
129/06
20 grudnia 2006 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Plik PDF
132.
130/06
21 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Plik PDF
133.
131/06
21 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia liczby zastępców Wójta Gminy Rutki oraz powołania Zastępcy Wójta Gminy Rutki
Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-01-25

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2017-06-09

Rejestr zmian