ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2010 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2010 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/10
29 stycznia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Plik PDF

2/10
10 lutego 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach

Plik PDF

3/10
4 marca 2010 r.
w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Rutkach -Kossakach

Plik PDF

4/10
4 marca 2010 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach – Kossakach

Plik PDF

5/10
8 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Plik PDF

6/10
19 marca 2010 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej

Plik PDF

7/10
2 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

8/10
17 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

9/10
20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

10/10
1 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Plik PDF

11/10
1 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Rutkach

Plik PDF

12/10
4 czerwca 2010 r.
w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Rutki (SWO)

Plik PDF

13/10
18 czerwca 2010 r.
w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

14/10
30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

15/10
20 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

16/10
30 lipca 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

Plik PDF

17/10
6 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

18/10
3 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

19/10
8 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

20/10
 10 września 2010 r.
w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Plik PDF

21/10
29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

22/10
15 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

23/10
10 listopada 2010 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014

Plik PDF

24/10
10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

25/10
10 listopada 2010 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Plik PDF

26/10
19 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

27/10
19 listopada 2010 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Plik PDF

28/10
3 grudnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutki

Plik PDF

29/10
6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

30/10
30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

31/10
30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia liczby zastępców Wójta Gminy Rutki oraz powołania Zastępcy Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-07-18

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2021-01-25

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-07-18

Rejestr zmian