ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2013 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2013 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/13
8 stycznia 2013 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

2/13
8 stycznia 2013 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

3/13
31 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

4/13
15 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2012 r.

Plik PDF

5/13
29 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

6/13
29 marca 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

7/13
29 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016

Plik PDF

8/13
8 kwietnia 2013 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2012 r.

Plik PDF

9/13
8 kwietnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach-Kossakach

Plik PDF

10/13
26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

11/13
30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

12/13
30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

13/13
11 czerwca 2013 r.
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

14/13
11 czerwca 2013 r.
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko

Plik PDF

15/13
28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016

Plik PDF

16/13
28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

17/13
11 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy   na stopień nauczyciela mianowanego

Plik PDF

18/13
9 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za I półrocze 2013 roku

Plik PDF

19/13
27 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

20/13
11 września 2013 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej

Plik PDF

21/13
30 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

22/13
30 września 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

23/13
30 września 2013 r.
w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Rutki

Plik PDF

24/13
21 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

25/13
21 października 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Plik PDF

26/13
21 października 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

27/13
12 listopada 2013 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017

Plik PDF

28/13
12 listopada 2013 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Plik PDF

29/13
19 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutki na 2013 rok

Plik PDF

30/13
19 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Plik PDF

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-18

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-06-28

Rejestr zmian