ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2014 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2014 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/14
10 stycznia 2014 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

2/14
10 stycznia 2014 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

3/14
16 stycznia 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Plik PDF

4/14
24 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Plik PDF

5/14
24 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

6/14
10 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

7/14
24 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na  rok 2014

Plik PDF

8/14
24 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie pracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

9/14
10 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2013 rok

Plik PDF

10/14
11 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

11/14
11 marca 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Plik PDF

12/14
3 kwietnia 2014 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2013 r.

Plik PDF

13/14
29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

14/14
29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

15/14
29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

16/14
5 maja 2014 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2016 r.

Plik PDF

17/14
 
 

Plik PDF

18/14
23 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

19/14
23 maja 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

20/14
24 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

21/14
30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

22/14
30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017

Plik PDF

23/14
3 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plik PDF

24/14
3 lipca 2014 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Plik PDF

25/14
18 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

26/14
18 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

27/14
 
 

Plik PDF

28/14
8 sierpnia 2014 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

Plik PDF

29/14
8 sierpnia 2014 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Plik PDF

30/14
14 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Plik PDF

31/14
 14 sierpnia 2014 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

32/14
 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rutkach-Kossakach

Plik PDF

33/14
 15 września 2014 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

34/14
 18 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plik PDF

35/14
14 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Plik PDF

36/14
14 października 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Plik PDF

37/14
14 października 2014 r.
w sprawie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Plik PDF

38/14
17 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

39/14
17 października 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

40/14
17 października 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

41/14
 
w sprawie

Plik PDF

42/14
14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019

Plik PDF

43/14
14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2015 rok

Plik PDF

44/14
14 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

45/14
14 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

46/14
14 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

47/14
28 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

48/14
28 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

49/14
28 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

50/14
5 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Plik PDF

51/14
5 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

52/14
 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Plik PDF

53/14
31 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Plik PDF

54/14
31 grudnia 2014 r.
 w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-07-18

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2018-07-18

Rejestr zmian