ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2016 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2016 roku

Nr

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1/16
11 stycznia 2016 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Plik PDF

2/16
11 stycznia 2016 r.
w sprawie pracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Plik PDF

3/16
15 stycznia 2016 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości

Plik PDF

4/16
29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

5/16
9 lutego 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2015-2020

Plik PDF

6/16
15 lutego 2016 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Plik PDF

7/16
15 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2015 r.

Plik PDF

8/16
15 lutego 2016 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Plik PDF

9/16
23 lutego 2016 r.
w sprawie wyznaczania jednostki do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Plik PDF

10/16
18 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2015 r.

Plik PDF

11/16
31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

12/16
8 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

13/16
20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

14/16
27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2015 r.

Plik PDF

15/16
28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.

Plik PDF

16/16
28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

17/16
13 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

18/16
23 maja 2016 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2015 r.

Plik PDF

19/16
30 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

20/16
23 czerwca 2016 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki

Plik PDF

21/16
23 czerwca 2016 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

22/16
30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki za 2016 rok

Plik PDF

23/16
18 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki za 2016 rok

Plik PDF

24/16
29 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 r.

Plik PDF

25/16
8 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Plik PDF

26/16
8 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki za 2016 rok

Plik PDF

27/16
29 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki za 2016 rok

Plik PDF

28/16
 
 

Plik PDF

29/16
5 września 2016 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

30/16
7 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki za 2016 rok

Plik PDF

31/16
7 września 2016 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki

Plik PDF

32/16
15 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Gminy w Rutkach

Plik PDF

33/16
15 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

34/16
22 września 2016 r.
w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Rutki

Plik PDF

35/16
6 października 2016 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej

Plik PDF

36/16
14 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Plik PDF

37/16
19 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2016 r.

Plik PDF

38/16
14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Plik PDF

39/16
14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

40/16
 14 listopada 2016 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

41/16
6 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

42/16
8 grudnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plik PDF

43/16
12 grudnia 2016 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki

Plik PDF

44/16
14 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-06-21

Rejestr zmian